sl docmessages errors for revision 1660775

FileLine(#Message number)[info]: Error
kleopatra/kleopatra.po1745(#215)[msgstr:0:"<možnost>"]: Docbook4 markup: unrecognized tag 'možnost'.
kleopatra/kleopatra.po1745(#215)[msgstr:22:"<možnost>"]: Docbook4 markup: unrecognized tag 'možnost'.
kompare/kompare.po1417(#180)[msgstr:14:" zaslonu>"]: Docbook4 markup: not well-formed (invalid token).
kontact/kontact.po532(#72)[msgstr:0:"<fraza>"]: Docbook4 markup: unrecognized tag 'fraza'.
kontact/kontact.po532(#72)[msgstr:7]: Docbook4 markup: mismatched tag.
kontact/kontact.po925(#121)[msgstr:14:" zaslonu>"]: Docbook4 markup: not well-formed (invalid token).
korganizer/korganizer.po2735(#329)[msgstr:27]: Docbook4 markup: mismatched tag.


sl messages errors table
Global errors table
Last update: 2023-09-24 17:47:59+00:00