sl messages errors for revision 1591345

FileLine(#Message number)[info]: Error
buho/buho._desktop_.po30(#3)[msgstr:7:","]: Keyword list with context 'Keywords' must not contain commas.
calligraplan/calligraplan.po718(#110)[msgstr:160:"/ span >"]: KDE4 markup: not well-formed (invalid token).
digikam/digikam.po4323(#660)[msgstr:285:"/p>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po4500(#679)[msgstr:357:"'https://"]: KDE4 markup: not well-formed (invalid token).
digikam/digikam.po5687(#865)[msgstr:78:"/p>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po5713(#868)[msgstr:358:"'https://"]: KDE4 markup: not well-formed (invalid token).
digikam/digikam.po8623(#1307)[msgstr:1047]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po10626(#1638)[msgstr:202]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po11618(#1797)[msgstr:268:"/b>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po33683(#5179)[msgstr:235]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po34056(#5234)[msgstr:401]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po34187(#5244)[msgstr:213]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po34523(#5296)[msgstr:59:"/b>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po43305(#6806)[msgstr:79:"/qt>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po43618(#6857)[msgstr:68:"/qt>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po43626(#6858)[msgstr:70]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po44734(#7033)[msgstr:137:"/qt>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po45033(#7067)[msgstr:1072]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po45359(#7111)[msgstr:338]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po45664(#7165)[msgstr:74:"/qt>"]: KDE4 markup: mismatched tag.
digikam/digikam.po49896(#7801)[msgstr:53]: KDE4 markup: mismatched tag.
kbibtex/kbibtex._desktop_.po50(#7)[msgstr:46:","]: Keyword list with context 'Keywords' must not contain commas.
kgeotag/kgeotag.po1030(#159)[msgstr_3:36]: KDE4 markup: mismatched tag.
kgeotag/kgeotag.po1039(#160)[msgstr_3:35]: KDE4 markup: mismatched tag.
kgeotag/kgeotag.po1152(#174)[msgstr_3:46]: KDE4 markup: mismatched tag.
kgeotag/kgeotag.po1194(#179)[msgstr_3:46]: KDE4 markup: mismatched tag.
kid3/kid3._desktop_.po35(#4)[msgstr:41:","]: Keyword list with context 'Keywords' must not contain commas.
kid3/kid3._desktop_.po35(#4)[msgstr:53]: Keyword list with context 'Keywords' must end with semicolon.
kleopatra/kleopatra.po701(#103)[msgstr:154:"/ p>"]: KDE4 markup: not well-formed (invalid token).
plasma-workspace/plasma_runner_appstream.po23(#1)[msgstr]: Plasma runner query placeholder ':q:' is missing in translation.
websites-timeline-kde-org/timeline-kde-org.po460(#74)[msgstr:123:"/a>"]: KDE4 markup: mismatched tag.


sl docmessages errors table
Global errors table